Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza, związany z organizacją od 2011 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością statutową, finansami oraz biurem organizacji. Od 2016 roku Członek Zarządu a od 1019 roku Prezes Zarządu organizacji. Propagator zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Osobiście zaangażowany w realizację i rozwój ekonomii społecznej. Uczestniczy w pracach wielu organów przedstawicielskich takich jak np. Pomorska Rada Przedsiębiorczości czy Rada Regionów Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Prelekcje