Radca prawny, doradca obywatelski, szkoleniowiec i koordynator projektów. Prezes zarządu Stowarzyszenia OVUM i członek rady programowej Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prelekcje