Dr n. med. Leszek Trojanowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny. Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1975r. W latach 1975-1998 pracował jako nauczyciel akademicki w Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku. W 1983r. uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie psychiatrii, a w 1985r. stopień naukowy doktora nauk medycznych. We wrześniu 1998r. został powołany na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Prelekcje