został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w lutym 2016 roku. Od tego czasu Spółka udzieliła 49 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze SSSE oraz 6 decyzji o wsparciu – łącznie 55 nowych inwestycji. W tym czasie także przedsiębiorcy ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości 1 mld 435 mln złotych.

Prelekcje