Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów ExecutiveMBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business
School – London. W lutym 2016 w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską pt. „Problematyka akcjonariatu pracowniczego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych”. Autor publikacji dotyczących
akcjonariatu pracowniczego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem
państwowym oraz prywatnym. Obecnie związany zawodowo z największym polskim pracodawcą, Pocztą Polską S.A., gdzie kieruje pracami biura odpowiedzialnego za obsługę prawną spółki i nadzór nad podmiotami zależnymi.

Prelekcje