Radca prawny i wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i doradza wykonawcom lub zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy. Świadczy pomoc prawną przy projektach publicznych w obszarze energetyki, waste to Energy, transportu, infrastruktury drogowej, kolejowej i informatycznej, w tym realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowuje i opiniuje kontrakty budowlane, również oparte na wzorcach FIDIC. Świadczy pomoc prawną w sprawach regulacyjnych dotyczących transportu kolejowego i autobusowego. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, członkiem Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan, członkiem rady Fundacji PPP. Autorka licznych publikacji.

Prelekcje prowadzącego