Prof. dr hab. inż. Piotr Kula jest absolwentem Wydziału Mechanicznego
Politechniki Łódzkiej (1975). Doktorat, wyróżniony Nagrodą Ministra
(1982), habilitację (1994) oraz tytuł profesora (2001) uzyskał w
Politechnice Łódzkiej. Reprezentuje dyscyplinę naukową Inżynieria
Materiałowa. Laureat Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w
Kategorii Wynalazek w roku 2007 w kategorii wynalazek oraz Nagrody
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2015 za badania nad
grafenem. W latach 2012-2016 Prorektor PŁ ds. Innowacji. Prezes
Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w latach 2012-2019.
Zainteresowania naukowe: inżynieria powierzchni, nanomateriały. Jest
autorem 3 monografii, ponad 200 artykułów naukowych i naukowo
technicznych oraz autorem lub współautorem 27 patentów. Założyciel i
główny udziałowiec hartowni usługowej Hart-Tech Sp. z o.o., w której
obecnie pełni funkcję Członka Zarządu. Inicjator, założyciel i udziałowiec
firmy AGP zajmującej się produkcją i komercjalizacją grafenu.

Prelekcje