Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2006 r. prowadzi własną Kancelarię. Aplikację radcowską ukończył w roku 2011. Założyciel i Prezes Zarządu KHG Group.
W Kancelarii zajmuje się doradztwem gospodarczym, w tym prawem autorskim, gównie na potrzeby wdrożeń IP BOX w branży IT, współpracą z Rzecznikami Patentowymi przy ocenie zastosowania IP BOX.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

09:05

Szczegóły
Obejrzyj