Menadżerka w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER, w którym wraz z zespołem organizuje projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczej dzieci i młodzieży oraz dorosłych takie jak: Gdańsk Business Week i Lekcje Przedsiębiorczości.
W działaniach tych nacisk kładzie na kształcenie kompetencji i postaw młodych osób, wrażliwość społeczną oraz pracę innowacyjnymi metodami zachęcającymi do kreatywności i podejmowania wyzwań takimi jak design thinking, a także włączanie biznesu w rozwój edukacji. Po godzinach Prezeska Stowarzyszenia Arteria zajmującego się edukacją kulturalną i herstorią.

Prelekcje