Od kwietnia 2020 r. pełni obowiązki Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych. W latach 2020-2018 członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA gdzie odpowiadał za przygotowanie strategii biznesowej i transformacyjnej Grupy, nadzorował pion
finansowy oraz strategii i standardów. Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe oraz doradcze, przez ponad 10 lat związany był z branżą finansową.
W latach 2015-2018 pracował w PKO Banku Polskim m.in. jako Dyrektor Pionu Marketingu i Komunikacji. Odpowiadał między innymi za przygotowanie nowej
strategii komunikacyjnej i marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i komunikacji internetowej. Wcześniej w Banku Zachodnim WBK (Grupa Santander) pełnił m.in. funkcję dyrektora programu Santander Universidades, gdzie
był odpowiedzialny za rozwój nowych biznesów oraz zintegrowane działania komunikacyjne i biznesowe w segmencie akademickim. Prowadził działalność doradczą w zakresie projektów wdrożeniowych i zarządczych, działań marketingowych i wizerunkowych, komunikacji strategicznej i zarządzania informacjami. Uczestniczył w realizacji projektów biznesowych i restrukturyzacyjnych. Pracował dla spółek z sektora finansowego, nowych technologii, motoryzacyjnego
oraz przemysłu ciężkiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i IESE Business School w Barcelonie.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

13:45

Szczegóły