Katarzyna Kucharek jest związana z branżą kolejową ponad 14 lat. Absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego i Studiów Biznesowych na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego. Certyfikowana w English for Business London Chamber of Commerce and Industry. Pracę na kolei rozpoczęła w 2007 r.
na rzecz narodowego zarządcy sieci linii kolejowych. W latach 2014–2016 zajmowała stanowiska w
organie centralnej administracji rządowej i organizacji pozarządowej. Od początku kariery reprezentowała polską kolej w Międzynarodowym Związku Kolei oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczka programu Executive MBA GFKM oraz Porto Business School. Od 2016 roku zasiada w zarządzie Fundacji Grupy PKP.

Prelekcje