Katarzyna Kucharek jest związana z branżą kolejową ponad 12 lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Biznesowych na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego.
Certyfikowana w English for Business London Chamber of Commerce and Industry. Pracę na kolei rozpoczęła w 2007 r. na rzecz narodowego zarządcy sieci linii kolejowych. W latach 2014-2016 zajmowała stanowiska w organie centralnej administracji rządowej i organizacji pozarządowej. Praktycznie od początku kariery reprezentowała polską kolej w Międzynarodowym Związku Kolei oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczka programu Executive MBA GFKM oraz Porto Business School. Od 2016 roku zasiada w zarządzie Fundacji Grupy PKP.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

10:15

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45