Jest absolwentem automatyki i metrologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej.
Obecnie pełni funkcje Prezesa Instytutu Myśli Schumana.

Prelekcje