posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w działalności międzynarodowej oraz finansowaniu inwestycji i zarządzaniu projektami. Ukończył Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uzyskał również stopień doktora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, specjalizując się w zagadnieniach związanych z ekonomią i polityką rozwoju.
Pracując w biznesie doradczym (PwC, Deloitte) wspierał klientów w budowaniu strategii i modeli biznesowych w obszarze innowacji oraz wchodzenia i konkurowania na rynkach globalnych. W sektorze publicznym zdobył doświadczenie w budowaniu struktur i kierowaniu administracją w zakresie finansowania i zarządzania inwestycjami. W trakcie kariery zawodowej wielokrotnie odpowiadał za prowadzenie spraw i relacji z instytucjami szczebla międzynarodowego, centralnego, oraz lokalnego.
Równolegle w latach 2004-2013 był niezależnym doradcą, pracując również za granicą np. w roli eksperta międzynarodowego, np. negocjacje umów o wolnym handlu z UE (the DCFTA). Uczestniczył w projektach międzynarodowych związanych z innowacyjnością, B+R. Posiada również doświadczenie trenerskie z zakresu globalnych aspektów biznesu dla setek słuchaczy z całego świata.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Szczegóły