Inżynier i menedżer.
Wyróżniony nagrodą Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Prezes Zarządu Polskiego Centrum Opieki - operatora polskiej sieci samorządowej teleopieki domowej w systemie powszechnym.
Wiceprzewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Ekspert Krajowej Izby Gospodarki Senioralnej.
Zainteresowania: organizacja systemów wsparcia senioralnej opieki domowej we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Prelekcje