Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Katedry Inwestycji i Nieruchomości w Sopocie.
Doświadczony menadżer w zakresie kompleksowego zarządzania projektami oraz akceleracji innowacyjnych rozwiązań dla branży morskiej. Uczestniczył w inicjatywach wspierających sektor MSP oraz współpracował z korporacjami w ramach projektów inkubacyjnych. Tworząc powiązania kooperacyjne pomiędzy kontrahentami w branży,
z powodzeniem realizował kontrakty w zakresie remontów
i budowy nowych statków oraz segmentu Offshore.
W marcu br. powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakresie technologii offshore oraz portowo-logistycznych.
Obecnie Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą oraz Kierownik Projektu – Port Zewnętrzny Gdynia realizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Prelekcje