Poseł na Sejm RP VIII kadencji, żona, matka, babcia pięciorga wnucząt.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracowała
w Rzeszowie jako nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, a także doradca metodyczny. Działała w NSZZ „Solidarność”. Od 2006 do 2007 była wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a w 2007 zastępcą dyrektora departamentu edukacji i kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Była Radną Miasta Rzeszowa. Od 2007 do 2015 roku sprawowała funkcję Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W Sejmie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej
i Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania. Pracuje także
w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40

13:15