Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kapitan żeglugi wielkiej, wykładowca akademicki. Od 2005 do 2015 roku dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Pełni funkcję prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej od 2007 roku.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45