dr hab. Jarosław Kozuba
W latach 1986-2009 był żołnierzem zawodowym, pilotem Polskich Sił Powietrznych. Swoją służbę czynną zakończył jako pułkownik w Departamencie Transformacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2007-2010 był wykładowcą akademickim w Państwowej Szkole Wyższej w Chełmie, gdzie jednocześnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i dyrektora Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego. Od 2010r. był wykładowcą akademickim w Akademii Sił Powietrznych (PAFA) w Dęblinie, gdzie działał m.in. jako: Dyrektor Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego (2012-2015) oraz Dziekan Bezpieczeństwa Narodowego i Wydział logistyki (2015-2016) i Prorektor ds. Nauki (2016-2017). Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Politechnice Śląskiej w Katowicach. W 2014 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych na Uniwersytecie Obrony w Brnie (Czechy). Jest autorem i współautorem ponad 90 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 17 monografii naukowych / podręczników akademickich . Jego badania naukowe obejmują między innymi następujące dziedziny: inżynieria transportu, ergonomia, automatyzacja samolotów, bezpieczeństwo lotnicze, ochrona lotnictwa oraz wykorzystanie symulacji w szkoleniach lotniczych.

Prelekcje