Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki
Ekonomicznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2017. Wieloletni uczestnik prac Rady Dialogu Społecznego. Pełnił funkcję zastępcy członka rady zarządzającej Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) oraz zastępcy członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Stypendysta m.in. w ramach programu
naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Autor i współautor publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych i rynku kapitałowego.

Prelekcje