Politolog, historyk, doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w kwestiach bezpieczeństwa narodowego, absolwent EMBA. Autor prac naukowych omawiających historię emigracyjnego wywiadu wojskowego po zakończeniu II wojny światowej. Komentator polityczny. Przez lata związany z przemysłem okrętowym. Przez ponad dekadę wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarności” Stoczni Gdynia. Współorganizator uroczystości patriotycznych w Gdyni. Szczególnie zaangażowany w obchody rocznicowe Grudnia 1970. Animator społecznych programów edukacyjnych. Obecnie Przewodniczący Rady Oddziału Gdynia Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Prelekcje