Profesor oświaty i nauczyciel dyplomowany; dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni od 1990 roku. Jest opiekunem naukowym kilkuset prac badawczych z zakresu geografii przygotowywanych przez uczniów w ramach Olimpiady Geograficznej w latach 1985-2019.

Prelekcje