Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie.
Przez długi czas związana z branżą mediów oraz rynkiem reklamowym. Jako wieloletni dyrektor Biura Reklamy Polskapresse Sp. z o.o. zajmowała się m. in. projektowaniem i prowadzeniem działań marketingowych dla projektów zewnętrznych, nadzorem nad rozwojem sieci dystrybucji usług reklamowych oraz serwisów internetowych. W ostatnich latach, jako Menedżer zespołu strategii marki i badań marketingowych Banku Zachodniego WBK S.A., sprawowała nadzór m. in. nad planowaniem kampanii promocyjnych i działań reklamowych wspierających sprzedaż produktów, współrealizowała działania sprzedażowe w Internecie i kanale mobilnym, a także koordynowała działania marketingowe placówek lokalnych oraz merchandisingu.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania, budowania strategii marketingowych oraz analiz strategicznych i finansowych. Zasiadała w radach nadzorczych wielu firm m.in. Fabryki Zapałek „Czechowice S.A.”. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Prelekcje