Absolwent studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, a także studiów politologicznych o specjalności polityka samorządowa na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany był ze Starostwem Powiatowym w Pucku, gdzie pracował w wydziale rolnictwa i ochrony środowiska, a następnie w wydziale geodezji. Z samorządem Gminy Kosakowo związany od blisko 20 lat.
W latach 2010 - 2018 pełnił funkcję sołtysa wsi Rewa, Przewodniczył Radzie Gminy Kosakowo w latach 2014 -2018. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci, mąż Małgorzaty.

Prelekcje