Joanna Kopczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Przed powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezesa ds.
Zarządzania Środowiskiem Wodnym pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. Od 2004 roku zajmowała się projektami z obszaru ochrony środowiska
finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, negocjacjami z Komisją Europejską związanymi z programowaniem środków na działania w ochronie środowiska (polityka spójności, LIFE). Była przewodniczącą polskiej delegacji do Komisji Helsińskiej (2015-2018), pełni funkcję dyrektora wodnego oraz morskiego w kontaktach z Komisją Europejską (od 2015 r.), a także od 2018 roku jest Przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

Prelekcje