Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 25 lipca 2018 r.
Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (kadencja 2016-2019). Od początku sierpnia 2016 roku Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca m.in. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

13:50

Dzień 2 – 25.08.2020

10:15