współzałożycielka i Prezes zarządu SiDLY, spółki technologicznej, twórcy innowacyjnego systemu teleopieki opartego na autorskiej opasce
telemedycznej SiDLY Care, który został doceniony przez kilka tysięcy użytkowników w całej Europie i uzyskał wiele międzynarodowych wyróżnień.
Autorka kilkunastu publikacji nt. innowacji, IoT, zarządzania. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia w obszarze rozwoju technologii teleopieki
ukierunkowanej na realizację m.in. polityki senioralnej Edyta Kocyk otrzymała ok. 30 nagród na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jako doktorantka SGH, oraz założycielka startupu SiDLY, łączy świat innowacji telemedycznych wearable z pasją
i nauką.
W 2018 r. została wybrana Europejskim CEO Roku uzyskując tytuł European Leadreship Award, oraz odznaczona medalem prof. Abramowskiego za wybitne
osiągnięcia we wdrażaniu innowacji w obszarze realizacji polityki społecznej.

Prelekcje