Od Sierpnia 2017 r. Wiceprezes Zarządu Lotos Lab, spółki wchodzącej w skład Grupy LOTOS. Odpowiada za prowadzenie badań i rozwój nowych technologii takich
jak ogniwa paliwowe, ogniwa wodorowe, czy ogniwa jonowe oraz za analizy fizykochemiczne. Jest menadżerem z dwudziestoletnim doświadczeniem.
Od lipca 2016 – do marca 2017 Pełnił funkcję Prezesa Spółki celowej Ministerstwa Finansów - Aplikacje Krytyczne.
Wcześniej dyrektor w Teradacie. W latach 1996 – 2008 oraz 2012 – 2015 pracował w IBM.
Absolwent wydziału fizyki Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z Instytutem Fizyki PAN, doktor filozofii.

Prelekcje