Dr Krzysztof Kochanowski
Studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa, 1988. Radca prawny od roku 1993. W handlu zagranicznym od 1988, do roku 1999 pracując w Morskiej Agencji Gdynia (agent portowy, agent awaryjny, P&I, radca prawny), w latach 1994 – 1999 praca w Polskich Liniach Oceanicznych. Od roku 1999 prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w zagadnieniach prawa morskiego. W roku 2010 doktorat z prawa morskiego na UG. Radca prawny TUiR Warta. Od 2018 Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni, członek EMLO (European Maritime Law Organisation), ekspert sejmowy oraz ekspert MSZ, od roku 2007 - 2018 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego i współautor projektu nowego Kodeksu morskiego.

Prelekcje