Wiceprezes Zarządu w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych
osobowych dla spółek Grupy Kapitałowej oraz pełni funkcję Koordynatora Komisji
Wyjaśniającej - powołanego przez Radę ds. przeciwdziałania mobbingowi
i dyskryminacji w Grupie Energa.
Prorektor i profesor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Doktor
nauk humanistycznych, psycholog, socjolog. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu
Gdańskiego, Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej, Pomorskiej Izby
Rzemieślniczej.
Współorganizatorka Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność”; Pomorskiego
Instytutu Demokratycznego, Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz kilkunastu
edycji światowego festiwalu filmów dokumentalnych Godność i Praca.

Prelekcje