Wiceprezes Zarządu w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych dla spółek Grupy Kapitałowej oraz pełni funkcję Koordynatora Komisji Wyjaśniającej - powołanego przez Radę ds. przeciwdziałania mobbingowii i dyskryminacji w Grupie Energa.
Prorektor i profesor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Doktor nauk humanistycznych, psycholog, socjolog. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.
Współorganizatorka Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność”; Pomorskiego Instytutu Demokratycznego, Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz kilkunastu edycji światowego festiwalu filmów dokumentalnych Godność i Praca.

Prelekcje