prof. UMG - Kierownik Katedry Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. autorka i koordynatorka licznych projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Współpracowała z samorządami lokalnymi i regionalnymi w zakresie opracowywania planów i strategii rozwoju turystyki i realizacji projektów europejskich. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych o tematyce związanej z konsumpcją turystyczną, rynkiem usług turystyki morskiej oraz rozwoju regionów nadmorskich. Od lat prowadzi badania naukowe w tym zakresie, a ich wyniki prezentowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadziła wykłady w uczelniach zagranicą m. in. w Cork w Irlandii, w Perugii we Włoszech, Dubrowniku w Chorwacji oraz w Coruña w Hiszpanii. W 2013 r. zorganizowała warsztaty nt. „Maritme Education - Maritme Tourism - Maritime Innovation” w ramach European Maritime Day 2013 w Valletta na Malcie organizowanych przez Komisję Europejską. Jest członkiem International Association of Maritime Economists (IAME), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST).

Prelekcje