Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Produkcji – Zarządzanie i Marketing oraz studiów MBA Oxford Brooks University, UK.
Zawodowe doświadczenie zdobywał w rozwoju sprzedaży, restrukturyzacji i współpracy w
środowisku międzynarodowym. Projekty restrukturyzacyjne i konsolidacyjne prowadził m.in.
w Servisco / DHL, Trans Universal Poland SA i CJ International sp. z o.o.
W grupie kapitałowej Atlas pracuje od 2006 roku. Na stanowisku prezesa zarządu, restrukturyzował spółkę Sped Partner, zajmującą się krajowymi i międzynarodowymi usługami spedycyjnymi. Jako wiceprezes zarządu należących do grupy spółek Izohan i Izolmat, aktywnie uczestniczył w procesach ich reorganizacji i łączenia oraz akwizycji marki
Nexler. W czerwcu 2014 roku powołany w spółce Atlas na stanowisko członka zarządu ds. marketingu i sprzedaży, a od listopada 2018 roku na stanowiska prezesa zarządu Atlas sp. z o.o.

Prelekcje