Absolwent Wydziału Rolniczego byłej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Tam też zaczynał drogę zawodową jako asystent w Katedrze Gleboznawstwa. Przez wiele lat prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wdrażania systemów jakości oraz doradztwa technologicznego związanego z realizacją projektów badawczo-rozwojowych w przemyśle chemicznym i rolno-spożywczym. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz patentów, w tym wdrożonych i stosowanych na skalę przemysłową.
Pełnił także funkcje kierownicze w administracji rolnej jako: zastępca Kujawsko-Pomorskiego Inspektora w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego i ostatnio dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy.

Prelekcje