Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nadzoruje Pion Innowacji i Rozwoju.
Na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa został powołany w dniu 26 marca 2019 r. przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Absolwent Wydziału Rolniczego byłej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Tam też zaczynał drogę zawodową jako asystent w Katedrze Gleboznawstwa. Przez wiele lat prowadził
jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wdrażania systemów jakości oraz doradztwa technologicznego związanego z realizacją projektów badawczo-rozwojowych w przemyśle chemicznym i rolno-spożywczym. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz patentów, w tym wdrożonych i stosowanych na skalę przemysłową. Pełnił także funkcje kierownicze w administracji rolnej, jako: zastępca Kujawsko-Pomorskiego Inspektora w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego i ostatnio dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy.

Prelekcje