Dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.
Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.
Dr Kawecki został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej - Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną w listopadzie 2017 roku. W tym samym roku dr Kawecki, w prowadzonym od lat, przez tę samą Gazetę rankingu, znalazł się na liście 50-ciu najbardziej wpływowych prawników, zajmując 23 miejsce a w 2019 r. – miejsce 15-te.
Uzasadniając przyznanie tych wyróżnień zwrócono uwagę na tytaniczną pracę, jakiej dokonał dr Kawecki na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest uchwalona i podpisana w dniu 22 maja 2018r., przez Prezydenta RP, nowa ustawa o ochronie danych osobowych i projekt 168 ustaw sektorowych dostosowujących je do RODO.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

16:10

Dzień 2 – 25.06.2019

14:10