Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Aarhus School of Business w Danii oraz Politechnikę Poznańską. Posiada również certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) wydany przez CFA Institute.
Pan Jakub zaczynał swoją karierę zawodową w Polsce w sektorze bankowości inwestycyjnej, by następnie pracować za granicą w funduszach hedgingowych.
Z branżą produkcyjną związany od 2014 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Prezesa Base Group.
Ta spółka jest wyspecjalizowana w produkcji wymagających konstrukcji spawanych dla branży energetycznej, kolejowej, chemicznej oraz spożywczej.
Odpowiadając na aktualne potrzeby swoich klientów proces zarządzania w Base Group nastawiony jest na minimalizowanie czasów realizacji zamówień.
W tym celu spółka z sukcesem wdraża koncepcje quick response manufacturing. Dodatkowo w ramach koncepcji Przemysł 4.0 Base Group, jako pierwsza firma produkcyjna w Polsce, wdrożyła kompleksowy system informatyczny, służący do zarządzania jakością procesu spawania.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

13:50