Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie – Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Gdański Handel Zagraniczny – studia podyplomowe, Akademię Ekonomiczną w
Poznaniu Ubezpieczenia Gospodarcze Wydział Ekonomii – studia podyplomowe oraz Uniwersytet Gdański Szkoła Menadżerów Wydział Zarządzania – studia podyplomowe. Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. W latach 2001-2005 dyrektor inspektoratu PZU S.A. w
Kościerzynie, Tczewie i Iławie. W latach 2006 - 2007 Wicewojewoda Pomorski i Wojewoda Pomorski. W latach 2008 – 2012 Prezes Zarządu SITA Kościerzyna
spółka z o.o oraz Prezes Zarządu SITA Pomorze spółka z o.o. Obecnie współwłaściciel firmy „Karczewski spółka cywilna” i Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Doświadczenie społeczne: Społeczny Doradca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego w Gdańsku, Przewodniczący Pomorskiego Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie, Przewodniczący Stałej Konferencji Współpracy, Członek
Rady ds. Współpracy Regionów RP z Regionem Sankt Petersburg, Szef Lokalnego Pomorskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Członek Rady Pracowniczej 9 Kadencji w Polskiej Żegludze Morskiej.

Prelekcje