„Absolwent Politechniki Gdańskiej, mgr inż. zarządzania, oraz Francusko-Polskiego Studium Podyplomowego w Dziedzinie Finansów, Master of Business Finance. Posiada 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

15:10

Dzień 2 – 25.08.2020

11:35