od 2000 r, prezes zarządu Forum Aktywności Lokalnej Sp. z o.o., partner w Inwestment&Partners w Warszawie, doradca, trener, coach, wykładowca.

Studia: ATK w Warszawie; doktorant w Szkole Nauk Społecznych w Mannheim. Inicjator i współprowa-
dzący projekt pilotażowy Centrum Arbitrażu i Mediacji dla Ministerstwa Gospodarki i WIP-H w Poznaniu. Autor projektu konsultacji społecznych i wysłuchań publicznych dla Ministerstwa Środowiska z zakresu poszukiwania i wydobycia węglowodorów w Polsce. Pełnomocnik OM NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej w zakresie współpracy w ramach projektów międzynarodowych. Współautor badań z zakresu prawa gospodarczego i rozwiązań dotyczących mediacji gospodarczych. Współautor katalogu dobrych praktyk w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Współautor innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania informacjami i ochrony dokumentów. Promotor rozwiązań TPAV dla eko-rolnictwa w Polsce.

Prelekcje