Uniwersytet Warszawski, profesor zwyczajny. Główne zainteresowania badawcze: historia myśli społecznej, polityka społeczna, demograficzne uwarunkowania strategii rozwoju polityki społecznej, edukacji, zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych. W zakresie prowadzonych badań współpraca z instytucjami i organizacjami. Z Sejmem i Senatem (1990- 2009). Doradca Rządu Premiera RP Jana Olszewskiego do spraw polityki społecznej (1991-1992). Wiceprzewodnicząca Rady Społeczno-Ekonomicznej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (1992–2002). Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2007-2008). Członek Rady Społecznej Episkopatu Polski (2001-2006). Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów (2007-2009). Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim (2010). Od 1999 r. wiceprzewodnicząca, od 2016 roku przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Poseł na Sejm RP VII

Prelekcje