dr inż. Jacek Jettmar, jachtowy kapitan ż.w.
Dr inż. Jacek Jettmar jest absolwentem i byłym pracownikiem naukowym PG. Jest prezesem zarządu i założycielem spółki Centrum Promocji Sp. z o.o. Gdańsk zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji i strategii rozwojowych firm przemysłowych. Był głównym inicjatorem i konsultantem utworzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i autorem kilku programów jej rozwoju. W okresie dwóch kadencji (2003-06 i 2009-09) był przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Jako pasjonat morza i żeglarstwa przez całe życie promuje wychowanie morskie studentów. W styczniu 2019 r. zainicjował powołanie Akademickiego Klubu Wychowania Morskiego w strukturze Ligi Morskiej i Rzecznej, którego został pierwszym komandorem.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45