Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku historia, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania oraz studiów doktoranckich na kierunku zarządzanie. Radny rady gminy Krokowa w latach 1998-2006. W latach 1999-2006 urzędnik Starostwa Powiatowego w Pucku. Od 2006 do 2014 r. zastępca wójta gminy Krokowa. Od grudnia 2014 r. Starosta Pucki.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40