Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Gdyni.
Związany z oświatą od wielu lat. Zaangażowany na wielu płaszczyznach w szeroko rozumianą tematykę oświatową. Działacz społeczny. Inicjator i realizator wielu przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej, edukacji i wolontariatu. Czynnie wspiera instytucje charytatywne.

Prelekcje