Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wieloletni dyrektor szkoły publicznej. Związany z oświatą od wielu lat. Działacz społeczny, radny dzielnicy w Gdyni. Inicjator wielu działań społecznych, edukacyjnych, wspiera organizacyjnie instytucje charytatywne.

Prelekcje