Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w 1998 r., uzyskując tytuł magistra biologii morskiej. Od 2000 r. zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora w naukach o ziemi, specjalizując się w zanieczyszczaniu rtęcią ekosystemów morskich. Prowadził kilkadziesiąt wypraw bałtyckich i arktycznych, brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych - zarówno w Instytucie Oceanologii PAN, jak i w Instytucie Badań Morza Bałtyckiego w Leibnitz Warnemuende, przez 2,5 roku pobytu po doktoracie. Od 2011 r. jest koordynatorem finansowanego przez UE projektu CHEMSEA, zajmującego się poszukiwaniem amunicji chemicznej na Bałtyku, a od 2013 r. został dyrektorem projektu NATO SPS W kierunku monitorowania zagrożenia zatopionymi amunicjami (MODUM). W tej chwili koordynuje projekt UE Interreg Decyzja Pomoc w sprawie amunicji morskiej - DAIMON

Prelekcje