Menadżer, przedsiębiorca, samorządowiec, specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego. Przez ponad 15 lat związany z sektorem usług finansowych, gdzie pełnił m.in. funkcje prezesa zarządu towarzystw leasingowych, członka zarządu banku i menadżera projektu mBank – pierwszego baku internetowego w Europie kontynentalnej. Burmistrz Łowicza i Wiceprezydent Łodzi. Obecnie zajmuje się doradztwem strategicznym, w tym restrukturyzacją przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.
Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH w Warszawie, studium z zakresu strategicznego zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja) oraz zarządzania projektami strategicznymi na University of Pennsylvania (Wharton, USA). Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA) – program dla polskich liderów samorządu terytorialnego.
Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, a od 2004 roku Członek Zarządu Centrum oraz lider zespołu doradztwa strategicznego.
Interesuje się historią antyczną i gospodarczą świata. Były wieloletni zawodnikiem AZS (piłka ręczna); uprawia tenis i narciarstwo.

Prelekcje