Doktor nauk humanistycznych, filmoznawca, literaturoznawca, kulturoznawca. Redaktor książek: Wstręt i obrzydzenie oraz Wykluczeni. Autor artykułów naukowych: Gdynia w międzywojennej twórczości filmowej, Przestrzeń miejska Gdyni w twórczości filmowej, Gdynia w prozie literackiej – uwagi wstępne, Fantazmat w Lokatorze Romana Polańskiego. W swoich pracach badawczych wiele miejsca poświęca psychoanalizie Jacquesa Lacana i za jej pomocą diagnozuje zjawiska kulturowe. Autor niezależnych produkcji filmowych.

Prelekcje