Radca prawny, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Certyfikowany mediator gospodarczy.
W pracy zawodowej zajmuje się obsługą dużych przedsiębiorstw oraz procesów gospodarczych, specjalizując się w szczególności w prawie nowych technologii, kontraktów oraz prawie własności intelektualnej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

09:05

Szczegóły
Obejrzyj