polski polityk i samorządowiec, od 2015 Wojewoda Dolnośląski.
Absolwent politologii i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej oraz zarządzania projektami unijnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zaangażowany w działalność polityczną w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Był przewodniczącym Klubu Radych PiS w Sejmiku Dolnośląskim, radnym wojewódzkim III, IV i V kadencji. Wszedł w skład władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości (Rada Polityczna PiS). Pracował w biurach posłów na Sejm i do PE związanych z tą partią. Inicjator sesji nadzwyczajnych w Sejmiku dotyczących m.in.: ubóstwa na Dolnym Śląsku, programu zdrowotnego oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Odznaczony Medalem „Pro Patria”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej.