Prezes Zarządu a w latach 2016 – 2019 wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Węglokoks SA oraz
przewodniczący Rady Nadzorczej Inter Balt Sp. z o.o. w Gdańsku, jest również członkiem Społecznej
Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim.
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Zarządzania i
Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której w 2005 roku obronił rozprawę doktorską
z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył również Prawo Spółek na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. Uczestnik dwóch programów Post-MBA: Akademii Przywództwa
Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie oraz Strategicznego Zarządzania Finansami.
W 2016 roku powołany do Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, jest także członkiem
Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu. Działalność biznesową od wielu lat łączy
z pracą akademicką, wykłada m.in. na Wydziałach Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego, współpracował również z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, posiada
ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji
gospodarczych.

Prelekcje