Inż. Tadeusz Hatalski, kapitan żeglugi wielkiej, absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
w 1974r. W latach 1978-1982 studiował także na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek
Transport Morski.
Przez wiele lat kapitan handlowych statków morskich, armatorów niemieckich oraz
angielskich a od 2003r. armatora irlandzkiego. W roku 1991, zdobył uprawnienia pilotowe w
na rzece Tamiza w Wielkiej Brytanii a w 2004r w porcie Belfast w Irlandii Północnej. Ekspert
Polskiej Izby Handlu Zagranicznego oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Legitymuje
się zdanymi egzaminami uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu
państwa. W 2016r. pełnił funkcję Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Od 2019 członek
Rady Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych. Gorący zwolennik odbudowania
polskiej floty pod polską banderą.
Dzięki pracy na morzu - często w ekstremalnych warunkach – zdobył umiejętności
diagnozowania sytuacji kryzysowych, koncentracji na problemach istotnych oraz tworzenia
koncepcji działania w celu rozwiązania problemu, a także zdolność podejmowania decyzji i
kierowania zespołem ludzi w sytuacjach stresu.
Bloger, autor popularnego bloga ‘Seafarer’ na portalach Salon24 oraz NaszeBlogi. Jest
również autorem wielu publikacji prasowych a także w mediach elektronicznych, które
przedstawiają problematykę gospodarki morskiej. Publikacje te koncentrują się głównie na
warunkach przywrócenia ekonomicznie opłacalnej eksploatacji polskiej floty pod polską
banderą.
Zainteresowania: historia Polski oraz chrześcijańskiej cywilizacji zachodnioeuropejskiej a
także polityka, ekonomia i ewolucja życia. Konserwatysta z przekonania.
Uprawiane sporty: narty i jazda konna od dzieciństwa, żeglarstwo od czasów szkoły morskiej,
jogging od lat kilku. W życiu prywatnym, mąż, ojciec i dziadek.

Prelekcje