Hydrograf międzynarodowej klasy A z wieloletnim doświadczeniem. Emerytowany komandor porucznik. Były dowódca okrętu hydrograficznego Polskiej Marynarki Wojennej ‒ ORP Heweliusz. Kapitan statków handlowych do 3000 GT oraz badawczych Doktor Lubecki i IMOR. Nawigator - absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, potem studiów hydrograficznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz IMHEP Gulport Mississippi, USA, jak również post-doktorskich studiów w Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. Członek Grupy roboczej HELCOM SUBMERGED, oraz Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP, Rady Sterującej Geocentrum Polska, Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku. Członek The Explores Club NY (FI’15), współorganizuje i od 2014 roku kieruje częścią techniczną wyprawy „Santi Odnaleźć Orła”. Od 2012 Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku. W latach 2005-2016 kierownik projektu związanego z rozpoznaniem zagrożeń jakie wnoszą wraki do środowiska morskiego. Uczestnik i kierownik Work Packages w projektach CHEMSEA i DAIMON. Kierownik wielu projektów naukowych i komercyjnych związanych z badaniami środowiskowymi i geotechnicznymi na obszarach planowanych inwestycji na morzu (farmy wiatrowe, gazociągi
i kable energetyczne w polskiej EEZ i inne). Autor wielu artykułów i opracowań dot. badania środowiska oraz wraków leżących na polskich wodach morskich.

Prelekcje